Header Ads Widget

Tarih Şehri Konya

Kategori günceleri

6/recent/ticker-posts

Şerâfeddin Câmii - Konya

XII. yüzyılda Şeyh Şerâfeddin tarafından yaptırılmıştır. 1444 yılında II. Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından tamir ettirilmiş; zamanla harap olan câmi, 1636 yılında Mehmed Çavuşoğlu Memi Bey tarafından yıktırılarak yeniden yaptırılmıştır.

Câmi gövdesi kesme taşlardan büyük bir kubbe ile örtülmüştür. On fil ayağının tutmakta olduğu ana kubbe, güneyinde bir yarım kubbe ile desteklenmektedir. 

Yarım bir kubbe ile örtülen mihrabın bulunduğu kısım dışarıya taşmaktadır. Güney kısmı hariç diğer yönlerde ikinci kat mahfelleri bulunmaktadır. Câmiin içi hat örnekleri ve kalem işi nakışlarla tezyîn edilmiş olup, mermer işlemeli minber ve mihrabı takdire değer sanat eserleridir. Yedi kubbeli son cemaat mahalli de bulunan câminin, tek şerefeli minaresi sonradan ilâve edilmiştir.
Câminin güney cephesinde yer alan ve 20. yüzyılın başlarında yıkılan Şeyh Şerâfeddin Türbesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2010 yılında yeniden yaptırılmıştır.

Kaynaklar; 

Yorum Gönder

0 Yorumlar